Zfill är egentligen ett antal filler-produ på den kroppsegnasubstansen hyaluronsyra. Dessa produkter tillverkas i laboratorier av tyska företag Zimmer Aesthetic Division