Våra utbildningar vänder sig till

  • Dig som är klinikägare
  • Anställd på klinik
  • Vill starta egen klinik, alternativt hyra in sig på salong eller klinik
Efterfrågan är stor på välutbildade injektionsutövare allt eftersom intresset för skönhet och välbefinnande hos kvinnor och män ökar.
1. Vem får gå våra utbildningar?
Svar: Alla som har en medicinsk legitimation. Övriga rekommenderas att kontakta socialstyrelsen.
2. Var hålls utbildningen?
Svar: Utbildningen hålls hos Beautyprofession Sweden AB, Tegnergatan 9, 111 40 Stockholm
3. Erbjuder ni delbetalning på utbildning?
Svar: Ja. Vi erbjuder avbetalning via MedicalFinance www.medicalfinance.se
Kursavgiften ska vara betald minst 14 dagar innan utbildningsstart.
4. Vilken språk hålls utbildningen?
Svar: Utbildningen hålls på Svenska samt Engelska om så önskas.
5. Ingår det produkter som man få med sig efter utbildningen?
Svar: Ja. Filler ingår till ett marknadsvärde utav hela kurspriset.
6. Får man ett diplom/certifikat efter genomgången utbildning?
Svar: Ja. Efter genomgången utbildning och godkänd slutprov erhålles ett diplom/certifikat. Diplom som kommer från tillverkaren utav den filler som kursdeltagaren valt att arbeta med.
7. Varför ska jag välja er utbildning?
Svar: Du ska välja vår utbildning för att du är välutbildad, legitimerad och vill arbeta professionellt med Zimmers välrenommerade fillers vid namn Zfill. Tillhörande den nya generationens Long Lasting fillers hyalyronsyra med DXN molekyl som ger dina klienter lång hållbarhet, naturligt resultat och minsta risk för biverkningar. Ursprunget är Europeiska läkemedelsföretag som funnits på marknaden över 30 år och dessa fillers är verkligen för dig som värnar om din klient.
8. Behöver jag försäkring?
Svar: Ja. Patientskydd och ansvarsskydd. Kontakta din Branschorganisation och se om de kan rekommendera lämplig försäkring.
9. Vad ska jag tänka på då jag väljer utbildning?
Svar: Ta reda på hur länge de arbetat med kurser. Be att få minst 3 referenser till läkare som du kan kontakta och rådfråga om vad de tyckte om utbildningen. Be att få alla villkor skriftligt. Välj ALLTID en filler-utbildning hos ett företag som har ett läkemedelsföretag de representerar så att du vet att du kan få köpa fillers samt få vidare utbildning och professionell support vid behov.
10. Får jag arbeta med vilken filler jag vill efter utbildningen?
Svar: Du får arbeta med alla filler som du fått arbeta med under din utbildning. Vill du arbeta med andra märken än Zfill, är det lämpligt att gå deras utbildning. Diplomet/Certifikatet representerar endast utförande utav de filler som respektive läkemedelsföretag representerar.
12. Hur kan ni hjälpa mig efter utbildningen?
Svar: Vi hjälper dig med råd och tips, marknadsföring, hemsidan, support, service och bästa priserna. Vänligen kontakta oss för att se vad vi kan göra för dig.
13. Sker betalning i samband med anmälan?

Svar: Faktura skickas då skriftlig ansökan skett via www.zfill.se samt att vi erhållit en kopia som styrker medicinsk bakgrund.

14. Vad händer om jag inte klarar proven?

Svar: Den som ej klarar teoriprov och praktik erbjuds en extra dag till en kostnad av 5 000:-

15. Hur många elever tar ni emot per tillfälle?

Svar: Vi tar max emot 4 elever på praktik för att kunna ge bästa möjliga utbildning för samtliga inblandade.

16. Hur lång tid behöver jag för att läsa igenom teori?

Svar: Teori läser du 1-2 veckor privat hemma.